คำในภาษาไทย

จ้อก,จ้อก ๆ

หมายถึง ว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมา.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จ้อก,จ้อก ๆ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จ้อก,จ้อก ๆ ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"