คำในภาษาไทย

คุณ

หมายถึง น. อาถรรพณ์ คือ พิธีทําร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทําคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า.

อ่านว่า /คุน-นะ/ /คุน/

 ภาพประกอบ

  • คุณ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย คุณ หมายถึง น. อาถรรพณ์ คือ พิธีทําร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทําคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กรุณาธิคุณ คุณ,คุณ,คุณ- คุณค่า คุณากร คุณูปการ คุโณปการ คูณ ท่านผู้หญิง สนธิ สรรพคุณ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คุณ"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"