คำในภาษาไทย

คำพ้องเสียง

คำนาม

หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส-ไส-ไสย กาน-กาล-การ-การณ์ (โบ) ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียกคำพ้องเสียงว่า ไวพจน์

 ภาพประกอบ

  • คำพ้องเสียง ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส-ไส-ไสย กาน-กาล-การ-การณ์ (โบ) ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียกคำพ้องเสียงว่า ไวพจน์ ประเภท คำนาม หมวด คำนาม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คคนางค์ คำ คำพ้องความ คำพ้องรูป จ๋ะ ต้องกัน นั่นซี,นั่นนะซี พ้อง ลงเนื้อเห็นด้วย เล่นพวกเล่นพ้อง ไวพจน์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพ้องเสียง"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"