พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย

คช,คช-

หมายถึง [คดชะ-] (แบบ) น. ช้าง, ช้างพลาย. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • คช,คช- ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย คช,คช- หมายถึง [คดชะ-] (แบบ) น. ช้าง, ช้างพลาย. (ป., ส.).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คคนางค์ คคนานต์ คชาภรณ์ คชินทร์,คเชนทร์ คณ,คณ-,คณะ คต,-คต ชค,ชค- ชว,ชว- ปลวังค,ปลวังค- มาริ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คช,คช-"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"