คำในภาษาไทย

กินเส้น

หมายถึง ก. ชอบกัน, เข้ากันได้, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน.

 ภาพประกอบ

  • กินเส้น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย กินเส้น หมายถึง ก. ชอบกัน, เข้ากันได้, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กก กง กงเกวียน กงไฉ่ กฎหมายอาญา กฎหมายเหตุ กฎหมายเอกชน กฎเกณฑ์ กฎเสนาบดี ก็ ก๊ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กินเส้น"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"