คำในภาษาไทย

กินสี่ถ้วย

หมายถึง ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย คือ ขนม ๔ อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคูหรือเมล็ดแมงลัก), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีนํ้ากะทิใส่ชามอยู่กลาง].

 ภาพประกอบ

  • กินสี่ถ้วย ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย กินสี่ถ้วย หมายถึง ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย คือ ขนม ๔ อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคูหรือเมล็ดแมงลัก), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีนํ้ากะทิใส่ชามอยู่กลาง].

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กก กง กงเกวียน กงไฉ่ กฎเกณฑ์ กฎเสนาบดี ก็ ก๊ง นกปล่อย มะลิลอย อ้ายตื้อ ไข่กบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กินสี่ถ้วย"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"