คำในภาษาไทย

กาย,กาย-

หมายถึง [กายยะ-] น. ตัว เช่น ไม่มีผ้าพันกาย, และมักใช้เข้าคู่กับคํา ร่าง เป็น ร่างกาย, ใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส หมายความว่า หมู่, พวก, เช่น พลกาย = หมู่ทหาร. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • กาย,กาย- ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย กาย,กาย- หมายถึง [กายยะ-] น. ตัว เช่น ไม่มีผ้าพันกาย, และมักใช้เข้าคู่กับคํา ร่าง เป็น ร่างกาย, ใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส หมายความว่า หมู่, พวก, เช่น พลกาย = หมู่ทหาร. (ป., ส.).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กายทวาร กายทุจริต กายสุจริต ก็ ตรีกาย พรหมกาย สักกาย,สักกาย- สำราญกาย สุวรรณกาย เพาะกาย แมงกาย โผฏฐัพธรรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กาย,กาย-"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"