คำในภาษาไทย

กายสุจริต

หมายถึง [กายยะสุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชอบทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ๑ การไม่ลักทรัพย์ ๑ การไม่ประพฤติผิดในกาม ๑.

อ่านว่า /กาย-ยะ-สุด-จะ-หฺริด/

 ภาพประกอบ

  • กายสุจริต ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย กายสุจริต หมายถึง [กายยะสุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชอบทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ๑ การไม่ลักทรัพย์ ๑ การไม่ประพฤติผิดในกาม ๑.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กาย,กาย- กุศลกรรมบถ ก็ มโนสุจริต วจีสุจริต สักกาย,สักกาย- สัมมากัมมันตะ สำราญกาย สุจริต สุจริตใจ สุวรรณกาย โดยสุจริต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กายสุจริต"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"