คำในภาษาไทย

กะเผลก

หมายถึง [-เผฺลก] ก. อาการเดินไม่ปรกติ เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง.

อ่านว่า /กะ-เผฺลก/

 ภาพประกอบ

  • กะเผลก ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย กะเผลก หมายถึง [-เผฺลก] ก. อาการเดินไม่ปรกติ เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กก กง กงเกวียน กงไฉ่ กฎหมายอาญา กฎหมายเหตุ กฎหมายเอกชน กฎเกณฑ์ กฎเสนาบดี ก็ ก๊ง ล้อเลียน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะเผลก"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"