คำในภาษาไทย

กระแนะกระแหน

หมายถึง [-แหฺน] ก. พูดกระทบหรือพูดเป็นเชิงเสียดสี, กระแหนะกระแหน ก็ว่า.

Posted on by Admin

อ่านว่า /กฺระ-แหฺน/ /กฺระ-แนะ-กฺระ-แหฺน/

 ภาพประกอบ

  • กระแนะกระแหน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กระแนะกระแหน"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"