บริจาคและสมทบทุน - Donation & Support

เว็บไซต์ของเรามีความประสงค์จะเปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งในการเปิดให้บริการในลักษณะนี้มีความเป็นต้องใช้ต้นทุนเป็นอย่างสูงในการจัดการและบริหารทรัพยากร ทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และบริการออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดซื้อเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เพื่อเป็นการสนับสนุนจุดประสงค์ของเราที่จะมุ่งมั่นพัฒนาให้ระบบดียิ่งขึ้น มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น และยังเปิดให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เรายินดีที่จะขอรับบริจาคจากคุณผ่าน 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์ และ PayPal

เราในนามทีมงานและผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความมีน้ำใจของคุณ


ผ่านพร้อมเพย์

PromptPay PromptPay PromptPay: 0804782843

ผ่าน PayPal