คำในภาษาไทย ประเภท สำนวน

คำในภาษาไทย ประเภท สำนวน ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

พจนานุกรมภาษาไทย แปลคำในภาษาไทย ค้นหาความหมายของคำศัพท์ออนไลน์ ใช้งานง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแยกตามหมวดหมู่ของคำ

รวมคำในภาษาไทย ประเภท สำนวน

คำในภาษาไทย ประเภท สำนวน ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ไก่ได้พลอย
    หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำในภาษาไทย ประเภท สำนวน"