คำในภาษาไทย ประเภท กริยา

คำในภาษาไทย ประเภท กริยา ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

พจนานุกรมภาษาไทย แปลคำในภาษาไทย ค้นหาความหมายของคำศัพท์ออนไลน์ ใช้งานง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแยกตามหมวดหมู่ของคำ

รวมคำในภาษาไทย ประเภท กริยา

คำในภาษาไทย ประเภท กริยา ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ขออนุญาต
  หมายถึง ขอให้ยินยอมหรือตกลงให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 2. งอน
  หมายถึง โกรธกะบึงกะบอน, โกรธสะบัดสะบิ้ง
 3. ผดุง
  หมายถึง ประดุง, ค้ำ, ค้ำจุน, ระวัง, อุดหนุน
 4. ผูกพัน
  หมายถึง (การคลัง) ก่อหนี้สินผูกมัดรัฐบาลให้ต้องจ่ายในงบประมาณแผ่นดินต่อ ๆ ไป เช่น หนี้ผูกพัน งบประมาณผูกพัน รายจ่ายผูกพัน
 5. ผูกพัน
  หมายถึง มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ เป็นต้น
 6. ผูกพัน
  หมายถึง ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม
 7. สุดสวาสดิ์
  หมายถึง สุดรัก, สุดดีใจ
 8. เหม็น
  หมายถึง ได้รับกลิ่นไม่ดี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำในภาษาไทย ประเภท กริยา"